collapse
Welcome, Guest. Please login or register.

Author Topic: Anong mga bagong bagay ang nangyari sa pagsabi sa akin kung magkano.  (Read 120 times)

GregJimeny

  • Visitor
  • Newbie
  • *
Nag-subscribe ako sa forum na ito para sa direktang pag-aaral at umaasa akong makakuha ng kaalaman mula sa forum na ito.